• 13 ม.ค. 2022
  • 352

การติดตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8,12,14,15 อำเภอเขื่องใน

วันที่ 12มกราคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อบ1 พร้อมด้วย นายสุเมธ มัดธนู , นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล และนางสาวนพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์  สพป.อบ.1 ออกติดตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8,12,14,15 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8