โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:02:06

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

8 พ.ค. 2019, 11:50:51 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 116

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 109 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ได้ลงนามถวายพระพร และร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

 

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com