• 20 ม.ค. 2022
  • 278

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่

   วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1  นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผอ.สพป.อบ.1 นางสุธานี วิสุงเร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่  สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ดำเนินการโดย  สำนักงานก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8