• 21 ม.ค. 2022
  • 241

ประชุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

      วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565  นายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมร่วมกับนักวิชาการศึกษา       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ในการประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลความสามารถทางวิชาการของผู้รับ

การศึกษาโดยครอบครัว (Home School) และผู้รับการศึกษาในศูนย์การเรียน ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8