โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 17:11:28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

8 พ.ค. 2019, 12:11:43 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 115

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล พร้อมรับชมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com