• 24 ม.ค. 2022
  • 351

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่

   

นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาแบบติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน” มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ โดย นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี     : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8