โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:50:21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร

8 พ.ค. 2019, 16:40:29 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 133

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พร้อมร่วมรับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com