โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:29:33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19

8 พ.ค. 2019, 16:52:37 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 155

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล... นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19 ที่นำเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และนิเทศจิตอาสา โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนอาชีพ.


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com