โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 17:04:08

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน

10 พ.ค. 2019, 12:10:57 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 210

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference รับชมการเสนอผลงาน 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมข้อราชการและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com