โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:31:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

15 พ.ค. 2019, 9:47:37 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 65

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีที่ 5 โดยมีกิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 จากนั้น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการ รวมทั้งภาระงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ. เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com