โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:11:08

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมณีวนาราม

15 พ.ค. 2019, 11:10:06 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 62


นางทิพวรรณ สมสอน
tippawan@ubn1.go,.th