โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:04:26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายภัตตาหารพระภิกษุนวกะ

15 พ.ค. 2019, 17:36:48 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 72

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมถวายภัตตาหารและปัจจัยแด่ประธานสงฆ์และพระภิกษุนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com