ภารกิจผู้บริหาร
  • 22 พ.ค. 2019, 16:09:18
  • 1,507

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และโดยมอบนโยบายแนวคิดในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมข้อคิดให้ครูร่วมสร้างคนดีให้กับสังคม ต้องรักโรงเรียนให้เสมือนบ้าน รักนักเรียนเสมือนลูก เอาใจใส่นักเรียน และอยู่กับนักเรียนให้มากที่สุด โดยมี นายคำนวล พวงธนะสาร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 นายพิทยาจันทรา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมขานรับนโยบาย เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

   จากนั้น ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามลำดับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี