โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:31:36

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

24 พ.ค. 2019, 10:29:22 ประชาสัมพันธ์ นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 168

 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ  สพฐ. ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอและแพร่ผลงานทางวิชาการ

 ให้ส่งผลงานทางกวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิชาการ ตามรูปแบบองค์ประกอบและตัวอยางดังไฟล์

ความยาวไม่เกิน 15 หน้า  ในรูปแบบ PDF ผ่านทาง E-MAIL : kwp.obec@gmail.com  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562    

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
emon_nari@hotmail.com
ข่าวสารล่าสุด