• 6 พ.ค. 2022
  • 227

ประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวมบ้านโพนงามและบ้านมะเขือ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางธนพร คำนวน นางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุบลราชธานี เขต 1   ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านมะเขือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8