• 12 พ.ค. 2022
  • 160

สพป.อุบลราชธานี เขต 1อบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย  แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO เพื่อการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน ระดับโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน และการใช้งานโปรแกรมสำหรับคุณครู ที่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติถึงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน โดยครูสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นจากการแนะนำในระบบ และพัฒนาตนเองด้วย E-learning โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญญรัตน์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ,กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8