• 12 พ.ค. 2022
  • 151

การอบรม Obec Content Center

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรม พัฒนาการใช้งานคลังสื่อการเรียนรู้สำหรับเรียนออนไลน์ Obec Content Center  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี ศึกษานิเทศก์กลุ่มงาน ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8