• 12 พ.ค. 2022
  • 168

ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านรังแร้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุบรรณ  ลาสา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางรัตนา  แก้วเนตร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวอัญชลี  ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน   ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านรังแร้ง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8