โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:56:57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

28 พ.ค. 2019, 22:44:42 ประชาสัมพันธ์ นางอรอุมา คำสุข 158

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน และเสียสละ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังเป็นการเฟ้นหาตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี


นางอรอุมา คำสุข
onumakh232@gmail.go.th
ข่าวสารล่าสุด