โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:17:13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บันทึกรายการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

30 พ.ค. 2019, 23:04:11 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 130

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วย บันทึกรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี. 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด