โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:19:14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ

1 มิ.ย. 2019, 20:15:38 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 242

    ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ (เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 และ 20) ตามโครงการวินัยสัญจรเพื่อมอบนโยบาย แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย พร้อมกล่าวชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองฮาง ที่จัดสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีบริเวณสะอาดและเป็นระเบียบ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ อันจะส่งให้นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย ทำให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ขานรับนโยบาย

   จากนั้น ได้ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร เป็นที่ระลึกร่วมกับ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสิทธิพร  สมสูง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 นายพิภพ  บุญปัน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 และผู้บริหารในเครือข่าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี.

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด