โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:00:57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุม กศจ.ครั้งที่ 6

2 มิ.ย. 2019, 15:30:38 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 166

   นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุม กศจ.ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี. 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด