โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:43:32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 มิ.ย. 2019, 9:35:28 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 240

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 มี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี โดยในช่วงพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ช่วงพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นายเข็มพรชัย ทองน้อย และนายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้นำบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม และช่วงพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้นำบุคลากรเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด