ภารกิจผู้บริหาร
  • 5 มิ.ย. 2019, 9:55:52
  • 885

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU ผู้บริหารใหม่

 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อบันทึกข้อตกลงในการทดลองงานการบริหารสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี