โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:36:07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU ผู้บริหารใหม่

5 มิ.ย. 2019, 9:55:52 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 137

 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อบันทึกข้อตกลงในการทดลองงานการบริหารสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด