ภารกิจผู้บริหาร
  • 5 มิ.ย. 2019, 10:34:44
  • 588

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23 ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สำนักอำนวยการ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยสรุปประเด็นสำคัญให้ทุกเขตเร่งดำเนินการขับเคลื่อนด้านการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน โรงเรียนวิถีพุทธ การอ่านออกเขียนได้ 100% และการประเมินเขตสุจริต (ITA)