โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:31:31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23

5 มิ.ย. 2019, 10:34:44 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 92

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23 ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สำนักอำนวยการ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยสรุปประเด็นสำคัญให้ทุกเขตเร่งดำเนินการขับเคลื่อนด้านการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน โรงเรียนวิถีพุทธ การอ่านออกเขียนได้ 100% และการประเมินเขตสุจริต (ITA)


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด