โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:38:02

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมเปิดรับสมัครครู 2 อัตรา

7 มิ.ย. 2019, 23:18:46 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 411

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่โดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด