โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:45:39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การเตรียมความพร้อมยื่นบำนาญ

12 มิ.ย. 2019, 15:54:34 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 64

การเตรียมความพร้อมยื่นบำนาญ

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ


นางสาวนิโลบล โยธา
ืnilobon.ycs56@ubru.ac.th
ข่าวสารล่าสุด