โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:33:51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

13 มิ.ย. 2019, 16:27:43 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 80

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จ.สุพรรณบุรี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด