ภารกิจผู้บริหาร
  • 14 มิ.ย. 2019, 16:53:17
  • 804

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายณรงค์ พึ่งงาม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และคณะร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จ.สุพรรณบุรี