• 22 มิ.ย. 2019
  • 6,898

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของกองลูกเสือ เนตรนารีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑  - ๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป คลิกhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/personal/scout_1_.docxที่นี่ วันถือกำเนิดลูกเสือโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1