สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
  • 26 มิ.ย. 2019, 0:54:32
  • 588

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ร่วมด้วยนายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.ลส.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตัวแทนจากจาก สพป.อบ. 2 -5  สพม.29 และ 5 อำเภอที่ได้รับมอบหมายให้จัด ณ อำเภอต่างๆ รวมทั้งนายสุรพล  สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีกำนหดจัดงานในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ค่าายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี