กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 12 ก.ค. 2019, 11:02:56
  • 517

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

นโยบายการบริหารงานบุคคล

1.งานวางแผนอัตรากำลัง

     -  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

   - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

3.งานธุรการ