ภารกิจผู้บริหาร
  • 18 ก.ค. 2019, 14:47:53
  • 483

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดประชุม Cluster 14

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธาน Cluster 14 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2-5 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1-2 ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) และ ผอ.สพม.29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดต่อไป เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1