กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 30 ก.ค. 2019, 19:52:00
  • 207

การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1