• 1 ส.ค. 2019
  • 2,182

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวล่า 13.00 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้รับเกียรติจากนายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให่้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี และนายถาวร  คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นำลูกเสือ เนตรนารีกล่าวคำปฏิญาณตน กองลูกเสือที่เข้าร่วมจำนวน 41 กอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี แขกผู้มีเกียรติและหน่ยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 1,459 คน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1