กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 13 ส.ค. 2019, 13:53:42
  • 756

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562 สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2262 ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น