กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 26 ส.ค. 2019, 9:04:07
  • 2,597

พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.1 จำนวน50 โรงเรียน รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี