โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:19:19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การประกวดครูดีในใจ ประจำปี 2562

18 มี.ค. 2019, 15:47:35 ประชาสัมพันธ์ นางเพชรมณี บุญดาว 254