ภารกิจผู้บริหาร
  • 5 พ.ย. 2019, 10:05:14
  • 411

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีกำหนดการเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมาพระราชทานอุปกรณ์กีฬานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เพื่อเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ