ภารกิจผู้บริหาร
  • 5 พ.ย. 2019, 16:09:03
  • 497

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายภารกิจการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีกำหนดการเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี