ภารกิจผู้บริหาร
  • 2 ธ.ค. 2019, 9:28:21
  • 76

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้นได้แจ้งภารกิจให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และร่วมกันปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป