• 3 ก.พ. 2020
  • 378

สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ให้แก่ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ การต่ออายุโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น วุฒิบัตรวูดแบดจ์ 3 ท่อน วุฒิบัตรวูดแบดจ์ 4 ท่อน มอบเกียรติบัตรและทุนศึกษาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ All Star Intelligent ประจำปี 2562 ระดับเหรียญทอง ให้แก่ เด็กชายกฤษณ์ กุตาวัน นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จากนั้น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างจริงใจ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1