กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 17 ก.พ. 2020, 14:30:33
  • 134

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ