ภารกิจผู้บริหาร
  • 18 ก.พ. 2020, 15:53:21
  • 185

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมเตรียมการตรวจราชการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมมอบนโยบายเตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1