ภารกิจผู้บริหาร
  • 18 ก.พ. 2020, 16:05:32
  • 210

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเข้มเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1  โดย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 272 คน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1