กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 11 มี.ค. 2020, 14:01:31
  • 108

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ