• 2 ก.ค. 2020
  • 1,358

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

     วันที่ 22 -26 มิถุนายน 2563 คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ได้รับมอบหมายจาก    ดร.ถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อบ.1 ตามคำสั่งที่ 279/2563  ให้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม   ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมนี้ได้มอบอุปกรณ์  วัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  ซึ่งทุกโรงเรียนให้ต้อนรับการนิเทศติดตามเป็นอย่างดี มีการนำเสนอรูปแบบการวางแผน การจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนและมีความพร้อมในการนำนโยบายการเฝ้าระวังและมาตรการ ถือปฎิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุกโรงเรียน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1