• 15 ก.ค. 2020
  • 1,603

การประชุมสะท้อนผลการนิเทศ ติดตามและวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เอกสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1.แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

2.รายงานผลการนิเทศฯการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (18 พ.ค.-12มิ.ย.2563)

3.รายงานผลนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19)

จัดทำโดย  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1