สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 68 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
sakon2557_1 sakon2557_2
sakon2557_3

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

news_512นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สพป.อบ.๑

news_514นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ในการศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยมี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

news5131นายวีรศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.๑ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_510ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘  เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" เพื่อนำเสนอการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีผลงานชนะเลิศ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ร่วมโชว์ผลงานบนเวทีกลาง ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)  โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_509นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_508นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์ราชธานีเคเบิล RTY อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_507ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม รับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

news_506ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายสมบัติ บุตรเพชร ประธานคณะกรรมการประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและคณะ พร้อมนี้ได้สนับสนุนการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด มี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุน นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 

การประชุมโรงเรียนแกนนำโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_511นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมโรงเรียนแกนนำโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการฯ โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายปรีชา ทาศิริ , นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ , นายไพรัตน์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.บ้านขามป้อม , นายสุริยันต์ พรมจำปา ผอ.ร.ร.บ้านตำแย , นายอุดมชัย บุญเอื้อ ผอ.ร.ร.บ้านเสียมทอง , นายวิสิทธิ์ ศรีไหม ผอ.ร.ร.บ้านดอนชี , นางพิสมัย พันธุ์สุวรรณ ครู ร.ร.บ้านนาคำ คณะผู้บริหารในเครือข่ายสถานศึกษาเขื่องใน ๒ และครู เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘

news_505ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘  โดยคณะกรรมการสโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ประกอบด้วย ไลออนส์วิมลทิพย์ ศรีบุตตะ , ไลออนส์นุชรี ถ้ำกลาง , ไลออนส์ประสงค์ จันทร์จำปา , ไลออนส์วิลาวัณย์ ศรศิลป์ ,  ไลออนส์ถนอม มิ่งวงศ์ และไลออนส์วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ พร้อมนี้ นายเฉลียว มนัส , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

news_504

นายเสริม ไชยณรงค์ ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากนั้น พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.22 จึงได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะนำนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ยัง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ได้ตระหนัก และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำแนวทางสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแห่งด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสัมมนา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มทบ.22 ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพคุณแม่สมพร สร้อยคำ มารดา นายเสมอ สร้อยคำ

news_503ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่สมพร สร้อยคำ มารดา นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ณ เมรุวัดบ้านยางกะเดา (สุวรรณภูมิ) ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่สมพร สร้อยคำ มารดา นายเสมอ สร้อยคำ

news_502นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายเป็นจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมพร สร้อยคำ มารดา นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ณ บ้านพักบ้านยางกะเดา ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.อบ.๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ประชุมเพลิงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดบ้านยางกะเดา (สุวรรณภูมิ) เวลา ๑๖.๐๐น.) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

news_501นายประสงค์ มากนวล อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และมูลนิธิเผ่าพนัสฯ เพื่อให้การบริหารจัดการมูลนิธิให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษา โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้