สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 1 Days
thai
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557

บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพฐ.จัดเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

news_613วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา "การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พร้อมนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยผ่านระบบการประชุมคอนเฟอเรนท์ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_614นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านท่าศาลา อ.เขื่องใน

news_609วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ออกตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ ร.ร.บ้านท่าศาลา อ.เขื่องใน ที่รับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่งเป็นสัญญาณดาวเทียมไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก พร้อมนี้ได้ทดสอบความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.๖ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่จะจัดให้สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นี้ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมสนับสนุนวันทหารผ่านศึก

news_612นายวิชัย ภารการ พร้อมด้วย นายชาตรี ปุระมงคล นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมสนับสนุนกิจกรรมวันทหารผ่านศึก โดยการอุดหนุนดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก ที่นำมาจำหน่ายโดย นางตวงรัตน์ โกวิทย์ติวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ และคณะแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สนามสอบ อ.เมืองอุบลราชธานี

news_610ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ และ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษา นิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สนามสอบ อ.เขื่องใน

news_608ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ อ.เขื่องใน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ และ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายอรรณพ อุ่นอก เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี

news_607นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ อุ่นอก ในเนื่องวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_606นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน ๑๐๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนระบบการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเวบไซต์ รวมถึงการรับทราบปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปณกิจศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_605ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เขต ๒๒ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 21:17 น.)

 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_603นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจะมีการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดเคารพศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_604ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดเคารพศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นเกียรติประวัติของผู้วายชนม์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่

news_602ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ มีเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานในการสนับสนุนสถานศึกษาในทุกๆ ด้านเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทั้ง ๒ กลุ่มเข้าร่วมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวไข วราห์คำ

news_601ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวไข วราห์คำ มารดานางราตรี อุทธสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนาสามัคคีศรีอยุธยา บ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร สพป.อบ.๑ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม                                               

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 ประชุมเพื่อกำกับดูแลนโยบาย การบริหารงานบุคคลให้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส

news_598ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุม รอง.ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลที่ต้องดำเนินการตามปฏิทินดำเนินการตามปฏิทิน ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วย รวมทั้งแจ้งนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้