bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ เขื่องใน ๒ประชุมใหญ่ประจำปี

news_335นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ เขื่องใน ๒ ประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อมอบแนวทางการในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู มีนางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเข้าร่วมประชุม โดยนายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต ผอ.โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) ประธานเครือข่าย พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการครูในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

news_332ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายความจงรักภักดีในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และห้องสตูดิโอ บริษัทราชธานีเคเบิลทีวี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเตรียมการจัดงานเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล" ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_331ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงานเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล" ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ รอง ผอ.สพป.อบ.๔ ดร.ดุสิต สมศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๕ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษา ผู้แทน อบจ., ผู้แทน กศน.พร้อม น.ส.ประคองขวัญ สัมพพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม 
 

ร่วมแถลงข่าวในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_334นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ พร้อมได้รับความร่วมมือจาก สพป.อบ.๒-๕ สพม.เขต ๒๙ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี  บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้นระระหว่างวันที่ ๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๔ สุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้

news333ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๔ สุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ ๕

news_330นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายประเสริฐ งามพันธ์ อดีตเลขาฯ ก.ค.ศ. ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สป. ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผอ.สกบ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายอุดร พิสุทธิ์ , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และนายเสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.บ้านสว่างหนองเสือ ร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๔

news_328นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ สำหรับนักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๔ ที่เดินทางมาเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

IMG_0410_2ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมพิจารณา
งบประมาณโต๊ะ-เก้าอื้นนักเรียนและชุดฝึก
ทักษะก่อนประถมศึกษาและพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล และโรงเรียนขนาดเล็กในคราวเดียวกัน โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์
พิมพ์สอน นายอุดรพิสุทธิ์ นายเฉลียว
มนัส นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์
นายวิชัย ภารการ 
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมในครั้งนีด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

news_327นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติ นายสมชาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.1 เปิดการอบรมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่นเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งฯ

news_326ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ของสพป.อบ.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภายในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยนายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) และคณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม OTOP อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.1 เปิดประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒๓

news_325นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒๓ เหล่าเสือโก้ก ๒ เพื่อรับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายประวิทย์ ทองทิพย์ นิติกร สพป.อบ.๑ บรรยายเรื่อง กบข. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย บรรยายเรื่อง การติดตามผลการอ่านออกเขียนได้และการเตรียมสอบ O-NET  โดยคณะผู้บริหารและข้าราชกาครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

news_324ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในญัตติ "English Language is the best for ASEN" โดยมีนายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิฑูรย์ นาสารีย์ นายประมุข บุบผาวัลย์ อดีตศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านดอนชีและโรงเรียนบ้านข่าโคม

news_323นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนชีและโรงเรียนบ้านข่าโคม เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายวิสิทธิ์ ศรีไหม ผอ.ร.ร.บ้านดอนชี และนางสาวจินตนา ศิริมหาศาล ผอ.โรงเรียนบ้านข่าโคม พร้อมคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖

news_322ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ เครือข่ายเมือง ๕-๖ โดยนายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายจำรรัส ยิ่งยืน ผอ.โรงเรียบ้านขามใหญ่ คณะผู้บริหารในเครือข่าย คุณครูและคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านขามใหญ่ ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖ โรงเรียน เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้