ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน

แสดง 1 ถึง 12 จาก 24 ผลลัพธ์
กลุ่มนโยบายและแผน 7 ก.ย. 2021 177

ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

กลุ่มนโยบายและแผน 23 มี.ค. 2021 633

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ สพป.อบ.1

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุพงษ์ โอวาท รอง...

กลุ่มนโยบายและแผน 15 มี.ค. 2021 935

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/63/_2563.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน 13 พ.ย. 2020 681

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/ปก/_2563_.pdf

รอบรั้วโรงเรียน 29 มิ.ย. 2020 1,839

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 29 มิ.ย. 2020 1,936

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 29 มิ.ย. 2020 2,368

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 29 มิ.ย. 2020 870

โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์ 12 ก.ค. 2019 2,938

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ประชาสัมพันธ์ 12 ก.ค. 2019 1,464

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ    - งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=358   -...

ประชาสัมพันธ์ 12 ก.ค. 2019 2,513

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.  กลุ่มอำนวยการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=359 2. กลุ่มนโยบายและแผน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=158  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://www.ubn1.go.th/post/view?id=333  4. ...


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนโยบายและแผน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1รหัสโรงเรียน per_code, SMIS และรหัส 10 หลัก
2คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
3อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4ข้อมูลพื้นฐาน
5วิสัยทัศน์
6รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
7รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
9ประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน (กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2563
10ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่ได้ัรับความเสียหายจากวาตะภัย ของโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน

ดาวน์โหลดกลุ่มนโยบายและแผน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1